Điều kiện và Điều khoản tại Five88: Thành viên nên đọc kỹ

Bằng việc sử dụng hoặc duyệt bất kỳ “trang web” hay “website” nào tại Five88.sale, bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và điều kiện này.

Chính sách bảo mật

Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi. Các chính sách đó cũng áp dụng đối với việc bạn truy cập vào Trang web này.

Nội dung Trang web

dieu-khoan-va-dieu-kien

Tất cả các tài liệu, kể cả hình ảnh, thông tin chi tiết, dữ liệu, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, hình chụp, đoạn video, văn bản, đồ họa, logo và các tài liệu khác thuộc trang web này (gọi chung là “Nội dung”) hoàn toàn thuộc quyền sở hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) của Five88.sale. Mọi hành vi đăng lại, sử dụng nội dung của Five88.sale cho các hoạt động thương mại, tuyên truyền, truyền thông khác đều là vi phạm bản quyền.

Sử dụng Trang web và các giới hạn

Trang web này và nội dung của trang web chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân của riêng bạn.

Website này và các Dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có. Chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng, thông tin trên website sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các liên kết và nội dung sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

dieu-khoan-va-dieu-kien

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website và sử dụng Nội dung tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, thông tin chi tiết, dữ liệu, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, hình chụp, đoạn video, văn bản, đồ họa, logo và các tài liệu khác.

Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải Nội dung và đồng ý sử dụng chúng với tất cả sự rủi ro.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản & Điều kiện này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên đây. Nếu bạn tiếp tục truy cập website và sử dụng thông tin, tính năng sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.